ETKİLİ BİR KRİZ YÖNETİMİ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER


                                     


  Kriz;kurumun geleceğini tehdit eden,itibarını sarsan,bazen beklenmedik zamanlarda bazen de göre göre gelen olumsuz bir süreçtir.Etkili bir kriz yönetimi için krizi süreçlere ayırarak her bir aşama için ayrı birer plan oluşturulmalıdır.Bu sayede bir sorun ya da risk krize dönüşmeden ortadan kaldırılabilir,kriz gerçekleşmişse en az hasarla atlatılabilir ya da kriz fırsata çevrilerek kurumlar aldıkları tedbirler sayesinde bu durumdan kâr elde edebilir.

Kriz Süreçleri

A) Kriz Öncesi
Krizin riskini minimum düzeye indirmek için işletmeler,kriz gerçekleşmeden önce gerekli tüm tedbirleri almalıdır.Bu tedbirler şu şekilde sıralanabilir.
·         Olası bir kriz durumu için kriz yönetim planının hazırlanması
·         Kriz yönetim ekibinin oluşturulması
·         Düzenli olarak iç ve dış çevre analizlerinin yapılması ve sorun ya da risklerin saptanması
·         Doğru personel seçimi
·         Şeffaf üretim yapmak
·         Krize karşı erken uyarı sistemlerinden yararlanmak
·         Bilgi yönetimi çalışmaları yapmak
·         Kriz dönemine hazırlık için özel eğitimlerin verilmesi
·         Kurumda krize hazır esnek bir örgüt yapısının oluşturulması   

                                           
B)Kriz Dönemi
Krizin tanımlaması (ne olduğu) yapıldıktan sonra yapılacak ilk şey konu hakkında çalışanları bilgilendirmek ve kurum içinde motivasyonu yüksek tutmak olmalıdır.Bir kriz odası ve acil bilgi merkezi oluşturularak yönetimde bir merkezi yapılanmaya gidilmeli yani yetkiler belirli bir yerde yoğunlaştırılmalıdır.Kriz medyaya yansımadan çözülmeye çalışılmalı ancak medyaya yansıdıysa da hızlı hareket ederek medyayla sürekli iyi ilişki içerisinde olup bilgi akışı sağlanmalıdır.Medyaya bilgi sağlanırken yalnızca bir kişi sözcü olarak kullanılmalıdır eğer farklı sözcüler kullanılacaksa da bir birlik içerisinde olunarak birbirleriyle tutarsız bilgiler vermemelidirler.Tüm bunlara ek olarak kriz döneminde kurumun imajını korumak için gerekli faaliyetler yapılmalı ve duyurulmalıdır.

C)Kriz Sonrası
Kriz döneminde yaşananlardan ders çıkarılmalı ve bu durumun tekrarlanmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.Kriz,kurumun kendisinden kaynaklı değilse kriz sonunda sorumlular bulunmalı ve hukuki süreç başlatılmalıdır.Medyaya teşekkür edilmeli ve krize neden olan sorunlar ortadan kaldırılarak durum analizi yapıp ardından yeniden yapılanmaya gidilmelidir.

Etkili bir kriz yönetiminde yapılması gereken adımlar olduğu kadar yapılmaması gerekenler de vardır.Bunlar;inkâr ederek sorumluluğu üstlenmemek ve suçlu aramak,ürün ya da hizmetlerin fiyatlarında indirim yapmak,logo ve isim değişikliği yapmak ile reklam bütçesinde kesintiye gitmektir.Her kurum krizi hasarsız ya da en az hasarla atlatmak ister ancak  bu davranışlar yapıldığı takdirde krize neden olan olay ya da durum spekülatif bir nedense bile iç ve dış hedef kitlede bu nedenlerin gerçek ya da kurumdan kaynaklı olduğu izlenimi oluşturur.Bu durum ise krizin büyümesine,atlatılamamasına ya da kurumda çok büyük hasarlar bırakmasına neden olabilir.
Ayça Akkuş
Ayça Akkuş

Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunuyum.İletişim Zinciri web sitesinde sektör ile ilgili içerikler yazıyorum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder