Halkla İlişkiler Özelinde Instagram Hesabı YönetimiWe Are Social tarafından yayınlanan 2018 sosyal medya raporunda aktif 800 milyon Instagram kullanıcısının olduğu ölçülmüştür. Daha çok genç kitle tarafından kullanılan instagram, özellikle bu yaş aralığındaki hedef kitleye erişmek isteyen kuruluşlar için adeta bir pazar alanına dönüşmüştür. Markalar, çoğunlukla bu platformu sponsorlu içeriklerle kullanmakta ve marka hesapları ile bu reklam veya pazarlama faaliyetlerini desteklemektedir. Durum böyle olunca halkla ilişkiler alanında, hizmet sağlayan kişiler ve kurumların dillerinde; şu kadar kişiye ulaştık, şu kadar kişi bizi beğendi vb. ifadeler pelesengi olmuştur. Bu durumu Grunig’in amaç ve hedef belirleme karmaşası ile açıklayabiliriz. Çoğu uygulamalarda iletişim bir halkla ilişkiler amacı olarak görülmekte ve sonuç olarak raporlanmaktadır. Grunig bu topal süreci şöyle ifade etmiştir: “İletişimin amacı iletişim kurmak olursa, o zaman iletişim kurma eylemi (örn. bir şeyin tanıtımını yapmak), kendi kendini ödüllendiren ve başka hiçbir analizi (özellikle maliyet-yarar analizi kadar karmaşık bir analiz yöntemini) gerektirmeyen bir şeye dönüşür” Bunu basit bir örnek ile ifade edelim: bir fabrikanın amacı satış sağlamak olursa, bu amaca uygun belirlenen stratejiler, o fabrika için uzun vadede bir yaşam sağlayamaz. Bir ürünü zararına da satabilirsiniz, maliyetine de satabilirsiniz. Bu durum kurumun yaşamını sürdürmesine olanak tanımasa da   belirlenen amacı gerçekleştirmektedir. Fakat bir fabrikanın amacı “kâr” elde etmek diye tanımlar, bu amaca erişimi sağlamakta, satışı bir hedef olarak görürseniz. O zaman kurumsal varlıktan söz edebilirsiniz. Kısacası iletişim halkla ilişkilerin bir amacı değil “sürdürülebilir” bir aracı olarak ifade etmeliyiz. Tüm bu kapsamda instagram hesaplarının bu “sürdürülebilirlik” kapsamında ele alınması üzerine durulacaktır. Bunu sağlamanın en temel yolu ise etkileşimli bir takipçi kitlesi oluşturmaktır… "

Instagram Algoritması Bir çoğumuz yüzden fazla hesap takip etmekte ve günde yüzlerce belki binlerce yayın ile karşılaşmaktayız. Peki instagram bu kadar yoğun bir paylaşım ağında sizlerin hangi yayınları görmenizi nasıl sağlamaktadır? Teorik olarak bunu makine öğrenmesi olarak ifade edebiliriz. Bir matematiksel işlemde diyebilirsiniz. Üç temel ölçümleme vardır. Bunlar:
  • İlgi: Herhangi bir sayfanın veya kişinin içeriğini beğenir veya yorum yaparsanız, bu tüzel veya gerçek  kişilerin içeriklerini daha önce görürsünüz. İşletme hesapları için bunun organik kullanımı yaratıcı içeriklerle sağlamakla beraber, çeşitli çekiş veya kampanyalar için “arkadaşını etiketle, beğen,” tarzı komutlarda bu süreci pratik anlamda katkı sağlamaktadır.
  • Zamanlama: Taze bir gündem veya fotoğraf, video’nun kullanıcın zaman akışında önde olmasını ifade etmektedir. Kısacası kullanıcı instagrama girdiği anın daha öncesinde yayınlanan bir postu görme ihtimali daha yüksektir. Çeşitli araştırmalar instagram gönderiler için belirli zaman aralıkları belirlese de paylaşım zamanlamasında hedef kitle dikkatinde planlanması daha sağlıklı olacaktır. İşçi veya memur ağırlıklı bir izleyiciye sahipseniz; mesai saatlerine (öğle arası, veya paydos saatleri) ve günlük ritüellerine bakılmalıdır. Öğrenci ağırlıklı bir izleyici kitlesine sahipseniz; uyanma -uyuma ve kullanım sıklığına bakılarak belirlenmesi daha sağlıklı olacaktır.
  • İlişki: Arkadaş ve Aile olarak gruplandırma olarak tanımlayabiliriz. Daha çok gönderilerini beğendiğiniz, iletişim halinde olduğunuz kişi veya sayfalar daha çok görmenizi sağlayacaktır. İşletme hesabının iletişim kutusunun aktif kullanımı ile bu etki yakalanabilmektedir. Micro influencer’ler bu bu etkiyi çoğunlukla spam (Beni takip ettiğiniz için teşekkürler…) şeklinde kullanmaya çalışsa da, bu durum uzun vadede çok etkili olarak görülmemektedir.

Instagram Yüzü
Marka parçalanmasının (ayrıca bir yazı ile ele alınacaktır) instagram sayfasında kullanımı olarak ifade edebiliriz. Bir Coco Cola şişesini bir parçasından onun bir coco cola şişesi olduğunu biliriz. Veya bir Apple ürününü bir parçasından tanıyabiliriz. Bu tür başarılar kuruma markalaşma sürecinde önemli katkılar sağlamaktadır. Bu durum instagram hesabında da kullanılmalıdır. Aynı renk, aynı stil veya formatta paylaşım ile bunu sağlamak mümkündür. Yapılan bir araştırma sonucunda, intagramer’lerin bu tür yüze sahip olan içerikleri %38 daha çok beğendiğini bulgulamıştır. Web sitemizin instagram hesabı da bu strateji doğrultusunda kullanılmaktadır.
İçerik Paylaşım Sıklığı

Tam netlik kazanabilecek bir ifadeye erişilmekle, beraber çoğunlukla günde iki paylaşım olarak kabul edilir. Bu sorunun açıklayıcı cevabı işletme hesabının kategorisinde yatmaktadır. Lexie Carbone’nin yapmış olduğu bir haberde, bir moda instagram hesabı olan Fashion Nova, instagram kullanıcıları erişebilmek için günde 30’a yakın paylaşım yaptığını ele almıştır. Sayfa editörü bu durumu, instagram algoritmasını aşmanın bir yolu olarak görmüş ve etkileşim oranında artış sağladığını ifade etmiştir. Bir moda, tasarım, makyaj ve tekstil ürünleri hakkında içerik üreten veya ilgili kategoriye sahip markalar için anlam ifade etse de bir şişe markası, kereste fabrikası, banka ve sigorta markalarının otuz içeriğinin aynı etkiyi yaratmayacağı düşüncesindeyim. Bu tür yoğun paylaşımların temel kıstası, izleyicilerin bir marka veya reklam paylaşımı algısına kapılmadan, göz ve işitsel zevkine hitap etmesi yatmaktadır.  

YaratıcılıkYaratıcılık bir şeyi yeniden üretmekten çok bir şeye farklı bakabilmek ile sağlanmaktadır. Nasıl yaratıcı olunur? Sorununa birçok farklı kaynaklardan; kitap, video, makale, konferanstan cevap aranmaya çalışılır. Burada bu kazanımlara değinilmeyecektir. Mark Earls yaratıcılığı, izleme ile öğrenme olarak açıklamıştır. Yeniden keşfetmenin altında yatan sır, gözlemlemekte yatmaktadır. İnstagram’da yaratıcı içeriğin temel cevabı burada yatmaktadır. İnsanların paylaşımlarını takip etme, neyi sevip neyi sevmediklerini; hangi paylaşımları beğendikleri, hangilerini beğenmediklerini anlamada yatmaktadır. Bunu bir örnek ile açıklamak gerekirse, toplumumuzda bireysel becerilerimizi sınayan içeriklere yönelik etkileşim oranımızın yüksek olduğunu ifade edebilirim. Unicef tarafından çocuk gelinlere dikkat çekmek amacıyla paylaştığı içeriğin trajedi komik bir hale dönüşmesine neden olması tam olarak  bu ilgide yatmaktadır. Birçok kişi bu postu bir matematiksel işlem olarak görüp cevaplama isteği duymuştur. Markaların veya influencer’lerin yapması gereken en iyi şey toplumu, toplum özelinde bireyi takip ederek, ilgi ve meraklarını belirlemek olmalıdır.Ozan Gül
Ozan Gül

Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunuyum. Halihazırda Anadolu üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD yüksek lisansımı yapmaktayım. "iletişim Zinciri" web sitesi aracılığıyla bölüme ve mesleğe yönelik içerikler oluşturmaktayız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder