Televizyonlardaki Reklam Kuşaklarının Süre Sınırı



Televizyonlardaki Reklam Kuşaklarının Süre Sınırı



Dijital iletişim platformlarının yaratmış olduğu değişim son zamanlarda reklam ve tanıtım faaliyetlerinde dijitalleşmeyi ön plana çıkarmıştır. Bu zaruri dönüşüm kurumlarda veya birey anlamında olumlu dönütler sağlamakla beraber tek başına yeterli olmayabilmektedir. Klasik medya araçları, özelce televizyonun, tüketici satın alma davranışı üzerinde halen yadsınamaz bir etkisi söz konusudur. Peki, izleyiciler için kimi zaman sıkıcı bir hale dönüşen reklamlar hangi kurallar çerçevesinde ne tür bir zaman aralığında yayın yapmaktadır? Televizyonlarda yayınlanan reklamların süresi ve içerik kuralları RTÜK tarafından 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve Yayın Hizmeti Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamında belirlenmektedir. Bu Kurallar şöyledir:


Reklam



Geleneksel mecralarda en çok kullanılan saniye bazlı spotlar şeklinde hazırlanan en tipik ticari iletişim aracıdır. RTÜK tarafından televizyonlara uygulanan kurallar şöyledir:
  • Bir reklam yayını televizyondaki her bir saat için 12 dakikayı aşmayacak şekilde yayınlanmaktadır. (içeriğin %20’si). Buda 24 saat dilimi içerisinde 288 dk. reklam olanağı sağlamaktadır. Bazı yayıncı kuruluşlarda bu süresinin uzun olmasının temel nedeni saat başı reklamlarının kullanımından kaynaklanmaktadır. 48 dakika program yayını yapan kanal, o saat dilimindeki 12 dk. kullanım hakkını bir sonraki saat dilimindeki 12 dk. ile birleştirerek kullanabilmektedir.  Bu süre parça parça şeklinde de kullanabilmektedir. Aynı programda reklam kuşakları arası en az 20 dk. olmalıdır. Son olarak Kanalın program veya dizi tanıtımları ile program destek tanıtımı (… katkılarıyla) bu süre dahilinde değildir.
  • İlgili yayıncı kuruluş reklam yayınlarının başladığını ve bittiğini belirtecek 6 sn. süreli kapak kullanımı ile akıştan reklamı ayırmalıdır. Kapak tasarımı serbesttir.
  • Sinema ve televizyon için yapılmış filmler ile haber bültenleri ve çocuk programları, planlanan yayın süreleri otuz dakikadan fazla olması halinde, ilk otuz dakikada reklam ve tele-alışverişle kesilemez. Spor müsabakaları da devre araları dışında reklam için yayın kesilemez 

Bant Reklam 

Şerit şeklinden televizyonun altında çıkan görüntüye dayalı (ses kullanımı yasaktır) tanıtım faaliyetleridir. 12 dakikalık reklam süresine dahil edilmektedir. Her bir bant reklam 10 sn.den fazla yayın akışı içerisinde yayınlanamamaktadır.  Bant reklamlar toplam ekran hacminin %20’sinden fazla olamaz. Çoğunlukla spor müsabakalarında kullanımı ile karşımıza çıkmaktadır. Son olarak ürün yerleştirmesi ile birlikte kullanımı yasaktır.

Tele-Alışveriş 

Doğrudan satış olanağı sağlayan günümüzde ulusal kanalda çok rastlanılmayan tanıtım türüdür. Ülkemizde bu amaç doğrultusunda kurulmuş birçok kanal ile karşılaşılmaktadır. Tele-Alışveriş: Sesli ve görüntülü bir uyarı ile açıkça belirtilerek, kesintisiz en az on beş dakika süreyle tele-alışveriş yayını yapılabilir. Bu yayının süresi bir gün içinde toplam bir saati aşamaz. Yayın süreci reklamda olduğu gibi giriş ve çıkış kapakları ile belirtilerek yayından ayrılmalıdır.


Program Desteklenmesi 

Yayıncı kuruluşta yayınlanan programa kısmi veya tam destek sağlayan markaların; giriş, çıkış ve program sonunda kullanımını ile gerçekleştirilen tanıtım faaliyetidir. Her bir tanıtım faaliyeti 5 sn. aşmayacak şekilde belirlenir. Destek verenin ismi, markası, logosu, ürün görüntüleri ve imajı dışında hiçbir görüntü ve ifadeye yer verilemez. Toplam 12 dk. Reklam süresine dahil değildir.

Ürün Yerleştirme

Sinema ve televizyon için yapılmış filmler, diziler ile spor ve genel eğlence programlarına yönelik içerik ile özdeşleşen tanıtım türüdür. İlgili program başladığında Arial formatta 12 punto büyüklükte ve 10 sn. ekrandan duracak şekilde uyarıcı ibare yer almalıdır. Üst Kurul tarafından belirlenecek şartlarda, belirli mal ve hizmetlerin ücretsiz olarak program içine dahil edildiği durumlarda da ürün yerleştirmeye izin verilebilir. Son olarak sinema filmlerinde kullanılan ürün yerleştirmeler, yeni bir anlaşma sağlanmadığı sürece televizyon yayınında kullanımı yasaktır.

Yayıncı Program Tanıtımları

Program tanıtımlarının oranı, bir saat başından bir sonraki saat başına kadarki yayın içinde yüzde beşi (3 dakikayı) aşamaz.  Bant yoluyla yapılan program tanıtımları da bu süreye dahildir. Yayıncının kendi programlarının tanıtımlarına ayrılan süre reklam süresine dahil değildir.


Ozan Gül
Ozan Gül

Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunuyum. Halihazırda Anadolu üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ABD yüksek lisansımı yapmaktayım. "iletişim Zinciri" web sitesi aracılığıyla bölüme ve mesleğe yönelik içerikler oluşturmaktayız.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder