KİM BU HEDEF KİTLE ?


  Hedef kitle, bir kurumun iletmek istediği mesaj, satmak istediği mal ya da hizmetin ulaştırılmak istendiği kişi ya da gruplardır. Hiçbir kurumun, hedef kitlesini belirlemeden ya da önemsemeden başarılı olamayacağı düşünüldüğünde, hedef kitleyi belirlemek ve uygun iletişim stratejileri geliştirmek kurumun rakipleri arasından hızla sıyrılabilmesi ve varlığının tehlikeye girmemesi açısından oldukça önemlidir. Hedef kitleler; firmaların faaliyet gösterdikleri sektöre, ürünün çeşidine, fiyat politikalarına, mağazaların bulunduğu konuma ya da o an oluşturulan projenin içeriğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Hedef kitleler genel olarak iç ve dış hedef kitle olmak üzere iki gruba ayrılır. Gelin bu hedef kitleleri ve uygulanabilecek iletişim stratejilerini yakından inceleyelim.

1)    İç Hedef Kitleler                                                                                                        
A -Çalışanlar: İşverenler; ücret, çalışma koşulları, iş güvenliği, alınan kararlara katılım politikalarını en doğru şekilde uygulamalıdırlar.Kurumlar çalışanlarına değer verip, aidiyet duygusunu güçlendirdikçe kurumsallaşmaya yatırım yapmış olurlar.

B -Ortaklar: İşletmeler, ortaklarına güvenini sorgulatan davranışlardan kaçınmalı ve aralarındaki iletişimin sürekliliği kurumsal iletişim birimi tarafından yürütülmelidir.

C -Dağıtıcılar: Mal üretimi yapan bir firmaysanız, ürettiklerinizin sorunsuz bir şekilde tüketiciye ulaşması gerekir. Kendi dağıtım şirketiyle çalışan firmaların dağıtım filosunda görev alanlar, firma hakkında birçok bilgiye sahiptir ve buna uygun davranışlar gerçekleştirilen. Ancak dağıtım hizmetinin dışarıdan alınması ile bu durum farklılık gösterecektir.  

 D -Sendikalar: Sendikalar, işverenle çalışan arasındaki iletişimi, çalışanlar adına yürüten kurumlardır. İşletmelerin, önemli bir iç hedef kitle olan çalışanlarla iyi ilişkiler içinde olması, yine önemli bir iç hedef kitle olan sendikalarla da iyi ilişkiler içinde olmasını sağlayabilir.Bir anlaşmazlık gerçekleştiği durumlarda ise bunun medyaya yansımadan çözülerek sendikalarla uzlaşılması kurum imajı açısından önemlidir.

2) Dış Hedef Kitleler                                                                                                 
-Müşteri/Potansiyel Müşteri/Tüketici: Bir marka, varlığını sürdürebilmek için müşteri odaklı çalışmalıdır. Yani, bir gelenek haline gelen “Müşteri velinimetimizdir” anlayışı benimsenmelidir.

B -Rakipler: Rakiplerle sürekli bir iletişim halinde olunmalı ve aynı sektörde çalışan kurumlar, yeri geldiğinde ortak çıkarları korumalıdırlar. 

C -Tedarikçiler: İşletmeler, gücüne ve ham maddesine muhtaç olduğu tedarikçileriyle iyi ilişkiler kurmak zorundadır.Tedarikçilerin emeğinin karşılığı verilmeli, sürekli iletişim halinde olunmalı, zor durumda olduklarında maddi ve manevi destek verilmeli, bireysel ve kurumsal gelişimleri için eğitim verilmeli ve firmanın avantajlarından yararlanmalıdırlar.

D -Toplumsal Çevre: Toplumsal çevre, kuruluşun bulunduğu lokasyondaki kuruluş, aile kısacası o çevredeki herkesdir.Toplumsal çevreyle kurulan ilişkiler, kurumun imajı açısından önemlidir.     

E -Finans piyasası: Yatırım yapmak, işini büyütmek ya da yapılanmak isteyen kurumların ihtiyaç duydukları krediyi alabilmeleri için bankalar, katılım bankaları ve faktoring kurumlarıyla iyi ilişkiler içinde olunmalıdır.                                                                     
F -Medya: Kurumlar medyayla sürekli iyi ilişkiler içinde olarak, medyayı topluma ulaşılabilecek en etkin araç olarak görmelidirler. 

G -Kanaat Önderler: Geleneksel anlamda kanaat önderleri; söyledikleri ve yaptıklarıyla rol model olabilen, insanlar tarafından sevilen ve saygı duyulan, siyasetçi, din adamı, sporcu, sanatçı gibi çeşitli meslek gruplarından olan kişilerdir. Bunların dışındaki kanaat önderleri, bu özelliklere sahip olmayan ancak popüler kültürün sunduğu, medyada görünür olduğu için kitleleri etkileyebilen insanlar da olabilir. Herhangi bir sorunun çözümünde, duyarlılık beklenen konularda ya da kurumun bir etkinliğinde kanaat önderlerinin yer alması etkileyici bir durum olacaktır.

 Bu detaylı incelemeden sonra “herkes hedef kitleymiş” gibi düşünebilirsiniz ancak yukarıda da bahsedildiği gibi tüm bu hedef kitleler birçok değişkene göre farklılık gösterebilir. Hedef kitleyi doğru belirlemek çok önemlidir. Doğru belirlenmiş bir hedef kitle ile firmalar ticari faaliyetlerini geliştirerek önemli ölçüde başarı elde etme fırsatı yakalayabilirler. Hedef kitleyi doğru belirlemek kadar, onlara doğru kanallardan ulaşmak da büyük önem taşır. Doğru kanallardan ulaşım sağlandığında ürün ya da hizmet hakkında farkındalıklar ve marka bilinirliği artar.

 Rekabetin git gide arttığı bir zamanda olduğumuzdan dolayı halkla ilişkiler, reklam, pazarlama yani kısacası hangi türde bir iletişim faaliyeti yürütürsek yürütelim, bu çalışmaya başlamadan önce ve başladıktan sonra da her adımda hedef kitleyi net bir şekilde belirleyerek onlara uygun strateji ve adımlarla ilerlenme sağlanmalıdır.                                                                                                                          Ayça Akkuş
Ayça Akkuş

Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunuyum.İletişim Zinciri web sitesinde sektör ile ilgili içerikler yazıyorum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder