İLETİŞİMDE STRATEJİK BİR ADIM OLARAK SPONSORLUK
  Sponsorluk; maddi destek, malzeme ve ekipman desteği verilerek sponsor olan ve sponsor olunan markanın adını duyurma faaliyetidir. Bu faaliyet içerisinde destekleyen ve desteklenen kuruluş karşılıklı anlaşma çerçevesinde hazırlanan resmi bir sözleşme imzalar. Bu nedenle sponsorluğun hayırseverlikten ayrıldığı bazı noktalar vardır.

Bunlar:
 •   Destekleyici, desteklenenden bir beklenti içerisindedir.
 •   Sponsorluk maddi destek dışında hizmet olarak da geri dönebilir.
 •   Sponsor, sağladığı desteğin panolarda veya kıyafet üstüne baskı gibi yöntemlerle medyaya yer alabilmeyi ister.                                                                 
 • Günümüzde sponsorluk yaparak başarılı olabilmek için medyada görünür olmak ve halkla bütünleşmek gerekir. Özellikle milli takımlar için yapılan sponsorluklarla halk markayı daha çabuk tanır ve benimser.

SPONSOR ÇEŞİTLERİ

Ana Sponsor


Bir organizasyonda o etkinliği baştan sona gerçekleştiren ya da etkinliğin tüm mali yükünü üstlenen sponsorlardır. Bu nedenle yan/dolaylı sponsorlara göre daha çok hakka sahip olurlar.

Beklentileri

 • Kıyafet ve basılı malzemelerde logosunu kullanmak
 • Sponsor sıfatıyla reklam verebilmek
 • Sponsor firma müşterileri ve çalışanları için sponsorluk yapılan organizasyonda bazı ayrıcalıklara sahip olmak
 • Sponsorluk sıfatını belirli bir süre daha kullanmak
 • Ürün ya da hizmet  tanıtımı yapabilmek

Yan Sponsor


Yan sponsor, bütçesi oranında destekleyici olan sponsordur. Yani bir etkinlikte her şeye dahil değildir; bir ya da birkaç alanda destek verir. Örneğin bir yarışmanın ödüllerinin temin edilmesi ya da bir sanatçının sahne alması gibi.

Beklentileri

 • Basın toplantılarına katılmak
 • Panolarda ve reklam araç gereçlerinde logosunun yer almasını istemek
 • Katalogda firma adının yer alması ve reklamının basılmasını istemek

Dolaylı Sponsor


Malzeme ve ulaşım gibi destek hizmetleri sağlayan sponsorluk türüdür.


SPONSORLUK ÇEŞİTLERİ

Spor Sponsorluğu

Spor ve spor etkinlikleri ile ilişkilendirilmiş sponsorluk faaliyetlerine spor sponsorluğu denir. Bu sponsorluk türü kendi içinde 3’e ayrılır.

Bireysel sporcu sponsorluğu

Yapmaya devam ettiği spor dalında başarılı olan ya da potansiyel başarıya sahip olan bireylerin finansal olarak desteklenmesidir.

Spor takımlarının sponsorluğu

Takım halinde tüm sporcuları mali destek ya da malzeme sağlanarak sponsor olunmakta ve bir marka ya da firma ismi bu takım ile sunulmaktadır.
Spor organizasyonlarının sponsorluğu

Birden fazla takımın ya da birden fazla bireysel sporcunun içinde bulunduğu faaliyetlerine sponsor olunmasıdır.
Sanat ve Kültür Sponsorluğu


Müzik, gösteri sanatları, sergi, yayın,film, program gibi etkinliklere sponsor olunmasıdır. Sanat ve kültür sponsorluğunda her kuruluş kendi politikalarına benzerliği olan politikaları destekler, bu sayede zengin ve geniş sınırlara sahip bir sanat ortamı oluşmaktadır.Eğitim Sponsorluğu


Okulların, yüksek okulların, vakıfların, kütüphanelerin araştırmalarının  ve projelerinin finansal ya da malzeme bakımından desteklenmesidir.


Macera - Seyahat Sponsorluğu


Kuruluşların materyal ve donanım sağlama ya da doğrudan finansal katkıda bulunmasıyla bireysel ya da takım olarak dağcılık, dünya rekorları, uzak mesafeli geziler gibi faaliyetlerin desteklenmesidir.Başarılı olan faaliyetleri, kuruluşlar yapılan anlaşmalara uygun olarak reklam çalışmalarında da kullanabilmektedirler.


Genel bir değerlendirme yapıldığında görüldüğü üzere, kurumların sponsorlukla ilgili birbirinden farklı amaçları vardır.Bu amaçları 3 başlık altında incelemek konunun anlaşılması açısından oldukça yararlı olacaktır.


Sponsorluğun Reklam Amaçları

 • Medyada reklamı yasaklanan ürünleri duyurmak
 • Ürünleri desteklemek
 • Farklı reklam olanaklarını kullanmak
 • Fikir ya da projeyi destekleyen kitleler oluşturmak


Sponsorluğun Pazarlama Amaçları

 • Satışları arttırmak
 • Ürün konumlandırmak
 • Bayileri desteklemek
 • Uluslararası pazarlama stratejisine katkıda bulunmak

Sponsorluğun Halkla İlişkiler Amaçları

 • Marka ve kurum kimliğinin tanınmasına ve akılda kalıcı olmasına katkı sağlamak
 • Medyada görünür olmak
 • Kurum imajını güçlendirmek
 • Kuruluşun ismini hedef gruplara duyurmak
 • Kurum içi ilişkileri geliştirmek ve eğlence imkânları oluşturmak
 • Güven hissi oluşturmakAyça Akkuş
Ayça Akkuş

Erciyes Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümü mezunuyum.İletişim Zinciri web sitesinde sektör ile ilgili içerikler yazıyorum.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder