Hakkımızda


İletişim Zinciri, 2019 yılında iletişim alanında öğrenim gören veya mezun olan meslektaşların; akademik ve sektörel bilgi ve deyimlerini paylaşabilecekleri bir platform olarak kurulmuştur. Dijital reformların ışığında değişen halkla ilişkiler ve iletişim bilimlerini anlamlandırılma, bu dönüşümlerin tanımını ve kullanımı ifade etme amacı ön planda tutulmaktadır.  İletişim Zinciri bu amaç ekseninde varlığını icra eder ve platform yazarlarının; kariyer hayatlarında bir portföy oluşturabilmeleri, düşünce ve deneyimlerini aktarabilmeleri misyonunu taşır. Web site bu aşamada herhangi bir kar ve kazanç sağlama amacı gütmemektedir.


YAZARLAR