Reklam Ajanslarında Ünvanlar

Reklam ajanslarında çalışan kişiler Junior, Senior, Art Director gibi yabancı kelimelerle  iş bilgilerini ve  ajanstaki statülerini...

TÜKETİM TOPLUMU TAPINAĞI AVM

  Kapitalizmin küreselleşmesiyle beraber toplumların üretim biçimleri, yaşam tarzları, geleneksel kültürleri, sınıf yapıları şekil değişti...

Cumhuriyetin İlan Edilişi ve Dönemin Basın Yayın Medyasının Yaklaşımı

 Cumhuriyetimizin 96. Yıl dönümünü kutladığımız bu önemli günde, iletişim zinciri olarak sürecin başladığı güne ve öncesine giderek, c...

KİM BU HEDEF KİTLE ?

  Hedef kitle, bir kurumun iletmek istediği mesaj, satmak istediği mal ya da hizmetin ulaştırılmak istendiği kişi ya da gruplardı...

Mobil Pazarlama

Geleceğin pazarlaması olarak tanımlanan mobil pazarlama, şu sıralar günümüzün vazgeçilmez bir parçası olmuş durumdadır. İçinde bulunduğum...

Markaların Bir Günlük Yaşantısı

Nasıl biz insanların günlük uyanma, kahvaltı yapma, giyinip işe/okula gitme ve sonra tekrar uyuma gibi rutinlerimiz varsa markaların da  gü...